Aanbod

Workshop

Veldworkshop: Voorjaarsploegen op kleigrond

Delphy organiseert in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad op korte termijn een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de mogelijkheden van ondiep voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond. Hierbij zullen drie ekoploegen worden gedemonstreerd in het veld. Aansluitend zullen daarbij een aantal zaaibedcombinaties worden gedemonstreerd met nadruk op aandachtspunten in rollenkeuze.

Systeem van voorjaarsploegen

Het systeem van ondiep ploegen van kleigrond in het voorjaar levert een aantal interessante mogelijkheden op om de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid te vergroten. Een aantal voordelen: langere benutting van de groenbemesters, stimulering bodemleven, minder uitspoeling en slemp, structuuropbouw d.m.v. bedekking en beworteling van de bodem. Tijdens de workshop zal uitleg en discussie zijn over het totale systeem en de aandachtspunten bij toepassen van ploegen in het voorjaar.

do 22-3 2018 13:00
Veldworkshop: Voorjaarsploegen op kleigrond’

Programma

13.00-13.30: Inloop en start

13.30-16.30u: Inleiding mogelijkheden Systeem voorjaarsploegen op kleigrond

Veldworkshop met ekoploegen en zaaibedbereiding

Ovlac, (vernieuwde!) Rumpstad, Kramer ekoploeg (Primeur!!)

Zaaibedbereiding met diverse combinaties met nadruk op rollenkeuze aan de zaaibedbereider in het voorjaar.

Mede-ondersteuners

Deze veldworkshop is mede ondersteund door de Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op Bodemstructuur (ZOB). Delphy, PPO Broekemahoeve en Provincie Flevoland hebben in deze veldworkshop een brede samenwerking om interessante bodemontwikkelingen bij zoveel mogelijk telers te brengen.

LET OP! BIJ SLECHT WEER WORDT DE BIJEENKOMST VERSCHOVEN! CHECK VOOR VERTREK WWW.DELPHY.NL/NEWS VOOR LAATSTE INFO!

WUR AGV Prof. Broekemahoeve
Elandweg 84 84
Lelystad
Netherlands Christoffel Herder van Delphy

Tags

landbouw
teelt
akkerbouw

vind-ik-leuk(s)

Over

Agro Business Park 65

6708 PV Wageningen

Ook interessant

Klantenlezingen


Agrifirm
Cursus

Onafhankelijk advies voor uw teelt- of afzetplan


Nautilus Emmeloord
Cursus

Bewust bedrijf


Werkende wijs
Coach

Omschakelbegeleiding boeren & tuinders


Land&CO
Coach

Adviestraject Individuele teeltbegeleiding


Agrifirm
Workshop

Hemelkunde


Kraaybeekerhof Academie
Coach

'Telers voor telers' DuoCoach’: ervaren collega


Nautilus Emmeloord
Excursie

Bedrijfsexcursie ‘Telers voor telers’


Nautilus Emmeloord
Workshop

Studiedag voor biologische geitenhouders 'Ruwvoer: de basis'


Reudink Biologische Voeders B.V.