Aanbod

Cursus

Zicht op de bodemstructuur

Van de bodem én van elkaar leren!

In het project Zicht op de Bodemstructuur nemen Flevolandse buur(t)mannen sámen met een deskundige de bodemkwaliteit onder de loep. Om op deze manier inzicht te krijgen in ‘hun’ bodem, deze waarnemingen op waarde te beoordelen en daarnaar te handelen.

Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water. LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland werken hierin op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Een goede bodem is daarbij onmisbaar en een belangrijke vraag is hoe de bodem in goede conditie blijft voor de toekomst. Om hier kennis, over op te doen en handvatten voor verbetering te krijgen, kunnen boeren in heel Flevoland meedoen met dit project. Door samen een kijkje te nemen, leren boeren niet alleen van de bodem maar ook van elkaar.

Wat kunt u verwachten?

Het project verloopt gefaseerd. In de eerste fase (A) leert u op een praktische manier wat de bodem u vertelt. Onder begeleiding van een deskundige gaat u het veld in om een profielkuil te graven, waarbij u gebruik maakt van de ‘Bodemconditiescore Flevoland’ om de bodem in al zijn facetten te beoordelen; van de structuur, bodemopbouw en storende lagen, tot aan de verdichting, organische stof, bodemleven en de ontwatering.

Samen de grond beoordelen

U start met een veldbijeenkomst, waar u samen met een buur(t)man en met andere duo’s de instructies ontvangt om zelf de bodem te beoordelen. Daarna gaat u thuis zelf aan de slag met uw buur(t)man om percelen te beoordelen. In een gezamenlijke bijeenkomst worden de ervaringen gedeeld. Tijdens het afrondend kuilgesprek met een bodemexpert op uw bedrijf komen de bevindingen uitvoerig aan bod. Zo krijgt u in een korte tijd inzicht in uw eigen bodem. Bovendien heeft u een leuke tijd met uw buur(t)man!

Bruikbare handvatten

De tweede fase (B) bestaat jaarlijks uit een bedrijfsbezoek en twee groepsbijeenkomsten. U gaat onder begeleiding van een deskundige in praktische zin aan de slag om de bodemkwaliteit te verbeteren en deelt in groepsverband de resultaten en ervaringen. Uit fase A zijn aandachtspunten voor uw bedrijf gekomen, die de basis vormen voor een individueel bedrijfsadvies in fase B. U bepaalt samen met een bodemexpert van meerdere percelen op uw bedrijf de bodemconditie en zet deze om naar acties of kansrijke maatregelen voor uw bedrijf. Ook in het tweede jaar beoordeelt de bodemdeskundige samen met u de percelen en u ontvangt hierover een persoonlijk advies. De groepsbijeenkomsten hebben veelal een thema dat alle deelnemers aanspreekt, zoals ondergrondverdichting, grondbewerking of groenbemesters. Daarnaast worden de diverse experimenten op het eigen bedrijf met elkaar besproken tijdens de bijeenkomst.

za 1-6 2019 10:00
Zicht op bodemstructuur - fase A

Zin in een goed (kuil) gesprek?

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijf u dan, samen met uw buur(t)man, in voor het project Zicht op de Bodemstructuur. Samen met een expert leert u wat de bodem u vertelt en krijgt u bruikbare tips voor de toekomst.

Van Tafel naar Kavel
Netherlands
Kosten: € 285,00
Maximaal aantal deelnemers: 15
za 1-6 2019 10:00
Zicht op bodemstructuur - fase B

Zin in een goed (kuil) gesprek?

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijf u dan, samen met uw buur(t)man, in voor het project Zicht op de Bodemstructuur. Samen met een expert leert u wat de bodem u vertelt en krijgt u bruikbare tips voor de toekomst.

Van Tafel naar Kavel
Netherlands
Kosten: € 285,00
Maximaal aantal deelnemers: 15

vind-ik-leuk(s)

Over Van Tafel naar Kavel

Van Tafel naar Kavel

Ook interessant

Klantenlezingen


Agrifirm
Cursus

Onafhankelijk advies voor uw teelt- of afzetplan


Nautilus Emmeloord
Cursus

Bewust bedrijf


Werkende wijs
Coach

Omschakelbegeleiding boeren & tuinders


Land&CO
Coach

Adviestraject Individuele teeltbegeleiding


Agrifirm
Workshop

Hemelkunde


Kraaybeekerhof Academie
Coach

'Telers voor telers' DuoCoach’: ervaren collega


Nautilus Emmeloord
Excursie

Bedrijfsexcursie ‘Telers voor telers’


Nautilus Emmeloord
Workshop

Veldworkshop: Voorjaarsploegen op kleigrond


Workshop

Studiedag voor biologische geitenhouders 'Ruwvoer: de basis'


Reudink Biologische Voeders B.V.