Actueel

Biologisch wil blijven inspireren

25-04-19 13:04

BioAcademydag 18 april 2019 Grote bedrijven omarmen biologische productie, kopen biologische producenten op en integreren de productiewijze van de biologische sector in hun andere bedrijfsonderdelen. Moet bio blij zijn met acceptatie of bang zijn voor opgaan in de massa? Tijdens de BioAcademy-dag gisteren voor kennis en Inspiratie ging de discussie daarover.

Als spreker legde directeur duurzaamheid Peter-Erik Ywema van Avebe een prikkelend verhaal voor aan de deelnemers aan de inspiratiedag. Ywema is ervaren in wereldwijde duurzaamheid. Zijn boodschap was dat de biologische sector het kan zien als grote waardering voor alle inspanningen dat grootwinkelbedrijven en multinationals biologische principes krijgen.

„Bio wil het goede annexeren”, zegt Ywema. Daarbij is de sector volgens hem bijzonder ambitieus. Hij vraagt zich af of het wel mogelijk is om én gezond én milieuvriendelijk én fairtrade én diervriendelijk én biodivers én energieneutraal te zijn. „Is alles in biologisch te combineren?”

Een andere verschuiving die Ywema constateert in de biologische markt is de verandering van de aanhang van biologisch. „De klassieke bioconsument wil goed doen en vindt de prijs daarbij relatief onbelangrijk. De modernere bioconsument wil wel goed doen, maar niet voor elke prijs en gaat voor gemak. Misschien vindt deze groep de ekowinkel wel te suf of lastig en gaan ze liever naar de gewone supermarkt en kopen daar biologische producten.”

Omarmen van biologische ondernemingen door grote bedrijven kan positief zijn, denkt Ywema. Danone nam een kleine biologische yoghurtproducent over. Ze houden dat merk overeind en gebruiken daarnaast kennis uit dat bedrijf om hun eigen merken ook milieuvriendelijker te maken. Ywema: „Je kunt zo in plaats van exclusief inclusief worden.”

Discussie

Voor de bioproducenten van het eerste uur zal de omarming van het bedrijfsleven kunnen gaan voelen als een wurggreep. Die bedrijven kunnen zo het logo kapen en zelf de regels gaan opstellen. In de discussie aan het eind van de dag kwam dat naar voren. Verliest biologisch zo niet een deel van haar rebelse gedachten, van de eigen bezieling of van de wil om steeds een stapje meer te doen?

Marian Blom van Bionext denkt dat het ambitieuze streven van biologische producenten om zoveel dingen beter te doen dan de gangbare sector nu juist de bezieling in biologisch is en de drijfveer om steeds verder te komen. Door niet zo breed in te zetten op alles, is de sector misschien in staat heel veel te produceren, maar zij laat dan op allerlei gebied weer steken vallen, stelt zij. Bavo van den Idsert van Bionext stelt dat het kostenefficiënte model vastloopt op de uitholling van de bodemvruchtbaarheid. Ywema denkt dat biologische producenten op het gebied van bodembeheer zeker een sterk uitgangspunt hebben.

Wiebe Broekema van de BioAcademy vraagt de groep in de eindsessie nogmaals of schaalvergroting de bezieling afbreekt. Josien Vos is bang dat allerlei verkoop en marketing de aandacht gaat afleiden van waar biologisch volgens haar voor staat: de inhoud. Ywema denkt dat marketing toch belangrijk is. Hij vergelijkt het met bedrijven die maar een beperkte terreinwinst maken, omdat ze ‘technology push’ gebruiken en niet ‘market pull’. „De reikwijdte van die tactiek is beperkt.” Voorzitter Edith Lammerts van Bueren van de BioAcademy vindt dat biologisch zeker meer van zijn mooie kanten mag laten zien, zonder het overdreven gelikt te maken.

Het breed inzetten op veel aspecten van duurzaamheid willen de ondernemers in de zaal blijven doen. Wilfred Jonkman van Reudink biologische diervoeders zegt dat het een heel belangrijk streven is, maar dat je in de geluiden naar buiten niet steeds alles hoeft te melden. Peter Keijzer van het Louis Bolk Instituut kan zich daar bij aansluiten. Het hele verhaal mag van de deelnemers naar de maatschappij en kleine stukjes naar de consument.

De workshops tijdens de BioAcademydag

De BioAcademy dag is georganiseerd om gezamenlijk als platform inspiratie op te doen en daarmee te werken aan kwaliteit maar ook voor een stuk persoonlijke ontwikkeling. Binnen een drietal workshops lieten deelnemers zich inspireren en werkte aan eigen competenties en vaardigheden. Zo komt de ontwikkeling van de BioAcademy niet lost te staan van persoonlijke (bedrijfs) ontwikkeling. In een e-learning workshop verkende deelnemers met Wiebe Broekema de mogelijkheden voor e-learning bij het overbrengen van eigen kennis aanbod. In de workshop ‘werken aan je presentatie’ gaf Geertje Schlaman vanuit de breinprincipes ‘hoe leren wij?’ basis tips voor een goede presentatie. Deelnemers gingen zelf aan de slag en ervaarde bij elkaar onder andere het effect van mimiek bij het overkomen van een presentatie.

Tijdens de SKAL workshop door Ingeborg de Groot werd stilgestaan bij borging. Daarbij kwamen thema’s als keuze en vertrouwen van leveranciers en het grotere risico bij langere ketens en monstername aan de orde. Vanuit SKAL werd de vraag ingebracht hoe afleverbonnen betrouwbaarder gemaakt kunnen worden. Samen met een zeer goede opkomst van 52 deelnemers die 20 partners vertegenwoordigden en het zonnige weer op landgoed Kraaybekerhof was het een zeer geslaagde inspirerende en mooie dag.

Tags

ontmoeting
biologisch
bioacademydag
inspiratie
kennis

vind-ik-leuk(s)
Artikel door

Bioacademy