Actueel

Ekoland Voorwoord van Minister Schouten: "Groei begint aan de basis"

17-11-20 12:39

Van harte gefeliciteerd met het jubileum van uw tijdschrift!

Veertig jaar, dat is ongeveer de lengte van een loopbaan. Kijkend naar hoe de biologische landbouw zich in die veertig jaar heeft ontplooid, zie ik een sterk gemotiveerde sector die zich vanuit particuliere initiatieven ontwikkelde tot een speler van betekenis. Een geslaagde carrière, kunnen we wel stellen. Het begon met pionieren, tegen de stroom ingaan en langzaam vertrouwen opbouwen. Gaandeweg professionaliseerde de sector zich verder. Een belangrijke stap was het particuliere keurmerk voor biologische producten dat in 1985 kwam. In 1991 volgde een Europees keurmerk. Hierdoor konden klanten van biowinkels erop vertrouwen dat de biologische groente, vlees en zuivel ook echt voldeden aan de biologische normen. Bovendien was dit keurmerk een waarborg voor eerlijke concurrentie en voor een goede werking van de interne markt. En die functie heeft het keurmerk nog steeds. Aanvankelijk waren het vooral kleine bedrijven zoals natuurvoedingswinkels die biologische producten verkochten. Inmiddels liggen ze bij alle supermarkten in de schappen, en dat aandeel breidt nog steeds uit. Ook kiezen steeds meer horecaondernemers voor biologisch voedsel op hun kaart. Bio wordt steeds meer mainstream.

Ekoland is dit jaar veertig jaar oud, maar het is nog lang geen tijd voor pensioen. Sterker nog, in de komende jaren liggen er kansen om de biologische loopbaan juist extra vaart te geven. Allereerst omdat we de productie van ons voedsel moeten laten samengaan met een goede zorg voor onze leefomgeving en met een respectvolle benadering van dieren. Het is de natuur zelf die deze noodzaak laat zien. Ook klinkt de maatschappelijke roep steeds sterker om te werken aan een landbouw die de biodiversiteit bevordert, schadelijke uitstoot vermindert en spaarzaam omgaat met de natuurlijke bronnen. Daarom zie ik kringlooplandbouw als leidend principe voor het landbouwbeleid van de komende jaren. De biologische landbouw past goed binnen deze kringloopgedachte. Sterker nog, de biologische principes zijn er een belangrijke inspiratiebron voor geweest. En de biologische landbouw blijft inspireren. Bijvoorbeeld nu er ook in de gangbare akkerbouw steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Of doordat het dierenwelzijn overal steeds belangrijker wordt.

Kansen voor de biologische sector liggen er ook in de grote Europese ambities op dit gebied. Begin 2021 zal de Europese Commissie haar ‘Biologische Actieprogramma’ presenteren, en op basis daarvan kunnen we ook in Nederland gericht aan de slag. Ik zie het tienpuntenplan van Bionext als een uitgestoken hand om samen met u verder te werken aan duurzame groei. Ook gaan we ondernemers met een omschakelfonds helpen om de stap naar kringlooplandbouw of biologische landbouw nog sneller te zetten.

Wat de biologische sector als geen ander laat zien, is dat groei begint aan de basis. Bij de consument, die met zijn boodschappenmandje een krachtig instrument voor verandering van de landbouw in handen heeft. Daar profiteren de boer en de rest van de keten van. Ik wens uw tijdschrift een glansrijke toekomst toe, en uw lezers veel consumenten, die steeds meer de waarde van eerlijk, gezond en duurzaam eten ontdekken.


Bron artikel: Ekoland
Download de PDF hier.

Bron foto: Rijksoverheid

Tags

Ekoland

vind-ik-leuk(s)
Artikel door

Bionext