Actueel

Veldworkshop Ondiep voorjaarsploegen

28-03-18 08:54

Gepubliceerd op 23 maart 2018 op Beterbodembeheer.nl

Onder overweldigende belangstelling werden op 22 maart op de Prof. Broekemahoeve in Lelystad drie wentelploegen gepresenteerd die zowel bovenover rijden als ondiep (15 cm) kunnen ploegen. De circa 275 bezoekers zagen het ploegresultaat van een Rumpstadt, Ovlac en Kramer (Emmegienne) ploeg. De grote belangstelling is te danken aan de toegenomen aandacht voor de bodem. De combinatie van ondiep bovenover ploegen in het voorjaar heeft een aantal voordelen, zoals:

  • Minder kans op ondergrondverdichting doordat er niet in de voor gereden wordt;
  • Bovenin houden van organische stof en daardoor een grotere bodemweerbaarheid;
  • Langer bedekt of wintergroen houden van de bodem tot in het voorjaar wat de bodemstructuur ten goede komt en bodemleven kan voeden;
  • Mogelijkheid om kort voor het ploegen (vaste) mest uit te rijden wat de stikstof efficiëntie vergroot;
  • Minder kans op inkuilen van gewasresten of groenbemester door het bovenin houden (maar wel bedekken) van deze resten;
  • Minder verstoring van bodemleven (regenwormen) door de ondiepe grondbewerking;
  • Grotere ploegcapaciteit omdat er met grotere werkbreedtes gewerkt wordt;
  • Brandstofbesparing;
  • Onderwerken groenbemesters in het voorjaar zonder dat er inzet van glyfosaat nodig is;
  • Tijdbesparing doordat er met bandensets gewerkt kan worden die ook voor voorjaarsgrondbewerking geschikt zijn.

Om dit systeem te kunnen laten slagen kan er het beste gekozen worden voor vorstgevoelige groenbemesters. Een nat voorjaar kan roet in het eten gooien, echter de grote capaciteit (door de vaak grotere ploegbreedte) maakt de slagvaardigheid groter.

Op de Biologische velddag van 21 juni 2018 kan het effect van deze ploegen op de gewasgroei bekeken worden. Deze veldworkshop werd georganiseerd door Delphy en Wageningen University & Research | Open Teelten en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland in het kader van het Actieplan Bodem en Water.

Tags

bodemgezondheid
bodembeheer
ploegen
biologisch

vind-ik-leuk(s)
Artikel door

Delphy