Blog

‘Als klanten groener willen, dan moeten wij daar wat  mee doen’

‘Als klanten groener willen, dan moeten wij daar wat mee doen’

Profytodsd doet mee in de BioAcademy. Het bedrijf is leverancier van zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Meedoen in de BioAcademy is volgens Jasper Brinks van Profytodsd een antwoord op de behoeftes van de klant en de maatschappij. Brinks licht dat toe in een gesprek met de BioAcademy.

Jullie inkomsten komen voor een groot deel uit gangbare middelen. Wat doet een biologische adviseur dan in het team van Profytodsd?

Twee jaar geleden kwam ik het team versterken. Profytodsd wilde ook biologische telers adviseren. Daarnaast neemt de vraag toe naar duurzaam en residuvrij. Ook klanten van ons schakelen om naar biologisch. We willen voorop lopen en daarom kwam er iemand apart voor de biologische teelt in dienst. Iedereen ziet ons nog als leverancier van chemie, maar Profytodsd levert ook groene middelen. Kijk maar naar onze rol als distributeur van de producten van Pireco uit Lelystad met zijn groene middelen. Klanten en de boeren die we beleveren vragen om groenere producten.

Jullie advies kan dus ook zijn om middelen te vermijden, ondanks dat dit aan de omzet raakt?

Ja, dat klopt. Toch doen we dat. We hebben een vijfstappenplan gemaakt dat we hebben ontwikkeld samen met bodemlaboratoria. Het vijfstappenplan ziet er als volgt uit. Ten eerste streven we naar een optimale balans in de bodem. Een bodemanalyse is dus het begin. Vervolgens kiezen we de best passende meststof bij die bodem, zo bodemvriendelijk mogelijk. Ten derde zoeken we naar de juiste genetica bij die bodem. We gebruiken bijvoorbeeld bij uien een keuzehulp voor rassen met kengetallen uit de bodemanalyse. Deze is ontwikkeld met de zaadleveranciers. Vervolgens kiezen we voor geïntegreerde gewasbescherming, zo specifiek mogelijk. Als laatste zoeken we de samenwerking met de afnemers, de handel. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Waterman Onions. In een speciale uienpool geven zij 1 of 2 cent meer voor residuvrije uien. Zo dragen we een steentje bij en is het aantrekkelijk om hieraan deel te nemen.

Tot hier hebben we het over de gangbare teelt, maar waarom haken jullie dan aan bij de BioAcademy?

We willen kennis delen. In de biologische sector wordt dat als heel gewoon ervaren, dit ervaar ik zelf al 25 jaar. We willen open zijn, niet alleen naar onze eigen klanten. Profytodsd werkt bijvoorbeeld ook samen met de Potato Business School. Hier verzorgen we lezingen voor buitenlandse cursisten. In zo’n week delen wij kennis en doen ook andere partnerbedrijven mee, zoals een aardappelhandelshuis, bedrijf voor bewaartechniek en andere agrarische bedrijven.

Wat plaatsen jullie op de site van de BioAcademy als kennisaanbod?

Meerdere activiteiten staan daar van ons. Allereerst kunnen we adviseren als hulp bij omschakeling. Ik ben zelf 18 jaar geleden omgeschakeld en heb een netwerk aan te bieden. Geïnteresseerden kunnen advies aan ons vragen via de BioBalie. Mensen kunnen ons bellen met vragen, dit maakt het heel laagdrempelig. Dat kunnen ook adviseurs van andere bedrijven zijn. Vragen van andere voorlichtingsbedrijven gaan vaak over gewasbescherming en mest. We zoeken naar de behoeften van begeleiding wanneer een bedrijf in omschakeling is. Verder bieden we een bewaarcursus voor pootaardappelen aan en we geven een training gebaseerd op ons vijfstappenplan voor de optimale bodemconditie. Daarnaast willen we op het platform van de BioAcademy de data aangeven wanneer we een open dag hebben. Eigen klanten zijn makkelijk bereikbaar en via de BioAcademy is het voor iedereen toegankelijk.

Dus het delen van kennis in de biologische sector blijft?

Ja, de BioAcademy maakt dat nog gemakkelijker. Telers kunnen elkaar soms helpen. Hier in Flevoland zijn al veel biologische boeren. In andere regio’s zijn er minder biologische bedrijven. Telers in Friesland en Groningen hebben minder collega’s in de buurt, waardoor ze minder snel kennis kunnen delen. Voor deze doelgroep kunnen we wat betekenen.

bekijk het aanbod van ProfytoDSD