Online leren


Online leren

Online leren

Bij de BioAcademy vind je een aantal modules voor e-learning.

Die zijn is soms zelf ontwikkeld, soms de uitkomst van een project, soms verwijzingen naar andere websites.

De e-learning module BioBasics is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de biologische sector, en met name ontwikkeld voor nieuwe medewerkers en telers. We willen hiermee een handvat bieden voor wat de biologische sector eigen maakt.

We zijn daarom begonnen met de principes die aan de basis van de sector liggen. Daarover vind je een introductiepagina en vier pagina's waarin ieder principe is uitgewerkt.

Er zijn verschillende vormen van certificering in de sector beschikbaar en daarover leggen we meer uit op de pagina "Het is alleen 'Bio als er Bio op staat'"

BioBullsh*t verwijst naar de site van Eosta waar de meest voorkomende misvattingen over biologisch in spelvorm te beantwoorden zijn.

De module is vrij beschikbaar. Dat betekent dat je de link naar deze pagina vrij kunt verspreiden, maar dat we nadrukkelijk aan iedereen die deze module bezoekt om feedback vragen.

Wil je dat doen, stuur dan een mail naar wiebe@bioacademy.nl

Alvast hartelijk dank namens de BioAcademy!

Wiebe Broekema