BioBasics

Principle of Care

Principle of Care

De biologische sector gaat verantwoordelijk om met de omgeving. De kernwaarde Care van de internationale biologische koepelorganisatie IFOAM raakt aan dat principe. In het Nederlands vertaald gaat de Engelse term care over zorg, voorzorg en verantwoordelijkheid.

Download module CareBiologische producenten stellen zorg voor het ecosysteem, mens en dier voorop. Hogere opbrengsten en efficiëntie mogen geen risico’s meebrengen als het gaat om het ecosysteem. Als nieuwe ontwikkelingen de productie of de winst kunnen verhogen, kijkt de biologische producent allereerst naar de effecten op de omgeving. Is de impact onbekend, dan zullen alternatieve oplossingen gekozen worden. Risicovolle experimenten passen niet binnen de biologische visie.

Het afwijzen van gentechnologie door de biologische sector komt voort uit het voorzorgsprincipe. De sector heeft voldoende alternatieven beschikbaar om te vernieuwen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bij biologisch past ook niet het monopoliseren van voedsel ten faveure van aandeelhouders.

Wijzen op verantwoordelijkheid

Het hoort bij biologische bedrijven om eerlijk om te gaan met de eigen mensen, maar dat ook te verlangen van de partners waarmee die bedrijven samenwerken. Ze spreken mensen in de eigen organisatie aan op gedrag en het past bij de cultuur om dat ook bij anderen te doen.

Onderwerpen die naar de partners toe uitgesproken worden kunnen naast het zorgprincipe de andere kernwaarden van de biologische sector betreffen: fairness, gezondheid en ecologie. Als een biologisch bedrijf binnen de eigen organisatie mannen en vrouwen gelijk behandeld of verschillen in betaling tussen directie en werkvloer beperkt, kan dat ook gevraagd worden aan zakelijke partners.

Wetenschap en praktijk

De biologische sector heeft de wetenschap nodig bij het ontwikkelen van de productie. Daarnaast zien de biologische producenten praktische ervaring als een belangrijk leermiddel. Wijsheid opgedaan in het verleden, zoals traditionele en inheemse kennis, weegt mee in het vinden van oplossingen. Die kennis is door de tijd getest, zo is de overtuiging van de biologische producenten.

In de besluitvorming van biologische organisaties houden de partijen rekening met de waarden en behoeften van alle betrokkenen. Biologisch werkt met transparante en democratische processen.

>> TERUG NAAR BIOBASICS