BioBasics

Principle of Health

Principle of Health

Gezondheid is voor de consument een belangrijke reden om voor biologische producten te kiezen. Het is een van de kernwaarden die biologische koepelorganisatie IFOAM benoemt voor de ontwikkeling van de biologische sector.

Download module Health

Gezond is meer dan niet-ziek. Het vermijden van ziekmakende stoffen is belangrijk, maar de biologische sector wil zich juist onderscheiden door gezondheidsbevorderende producten te leveren. De complete keten van landbouwtoeleveringsbedrijven tot in de winkel dragen bij aan het gezondheidsprincipe van biologisch.

Gezondheid is niet los te zien van gezonde ecosystemen. Het begint bij een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde dieren. Voedsel dat zo geproduceerd is draagt bij aan de gezondheid van de mens. De biologische producenten kiezen voor het voorkómen van ziekte in plaats van het corrigeren of genezen achteraf. Daarom werken ze met organische meststoffen, weerbare gewassen en vee en vermijden ze additieven die risico’s opleveren voor de gezondheid.

Weerbare systemen

De biologische producenten zien gezondheid van bodem, plant, dier, mens en planeet als ondeelbaar geheel. Ze plaatsen de productie van voedsel en andere grondstoffen in een groter geheel.

Gezondheid is het instandhouden van lichamelijk, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Bij deze kernwaarde van biologische productie passen de sleutelwoorden immuniteit, veerkracht en regeneratie. Gezondheid is dus weerbaarheid, de capaciteit om mee te doen en overeind te blijven in moeilijke omstandigheden en vruchtbaarheid.

De biologische landbouw wil hoogwaardige voeding produceren, voeding met inhoud. In het ideale model leidt dit tot preventieve gezondheidszorg. Wie gezond leeft zal minder snel een beroep doen op de gezondheidszorg.

Door de jaren heen is het altijd moeilijk gebleken aan te tonen dat biologisch gezonder zou zijn dan gangbaar product. Dat heeft zeker te maken met de focus op ziekmakende elementen of schadelijke stoffen. Toch blijkt steeds vaker dat biologische productie tot rijkere producten leidt, ze minder water en meer voedingsstoffen bevatten en dat biologische landbouwproductie veerkrachtiger is onder extreem weer. Organische stof draagt bij aan weerbaarheid en gezondheid van het systeem.

Vooruit denken

Biologische producenten beschikken niet over dezelfde correctiemiddelen als gangbare producenten. Ze moeten aan de voorkant zorgen dat ze een stabiel systeem hebben, een systeem dat bestand is tegen ontsporing door ziekte.

Verderop in de keten geldt ook dat voedsel verwerkt en verpakt wordt op een wijze die past bij het gezondheidsprincipe. Toevoegingen of technieken die gebruikt worden voor het verlengen van de houdbaarheid van producten moeten passen in de biologische benadering van productie.

>> TERUG NAAR BIOBASICS