Over ons


Delen, samenwerken verbinden

Delen, samenwerken verbinden

Community van partners met leeraanbod

Het op één centrale plek inzichtelijk maken van leeraanbod voor de sector. Elkaar versterken, aanvullen en samen nieuw aanbod ontwikkelen waarmee we de kwaliteit in de biologische sector verder brengen. Met die gedachte hebben al veel organisaties zich verbonden aan de BioAcademy. Opgericht door het BioHuis, de BioWinkelvereniging en BioNederland, geloofden een aantal pionierende partners direct al vanaf het prille begin in het motto van de BioAcademy: Delen, samenwerken en verbinden. Founding partners en platinum partners maken het mogelijk dat de BioAcademy kon uitgroeien van een door de sector bedacht organisatie-idee naar de ontwikkeling van een organisatiemodel, de ontwikkeling van een digitaal platform, de verbinding van partners met het platform, het toegankelijk maken van leeraanbod op het platform en de ontwikkeling van nieuwe (online) leervormen en nieuw aanbod waar behoefte aan is bij kenniszoekers. Samen groeien we verder! BioAcademy is al haar partners zeer erkentelijk.

Mijlpalen

Sinds 2016 wordt er volop gebouwd aan de BioAcademy. Daar horen memorable mijlpalen bij:

 • Voorjaar/zomer 2020 - Online leermodule 'Bodem' in ontwikkeling
 • Maart 2019 - eerste nieuwe cursus ontwikkeld door samenwerkende partners
 • November 2018 - Eerste testmodule online leren live
 • 1 september 2018 - Nieuwe bestuursvoorzitter: Edith Lammerts van Bueren
 • Januari 2018 - Platform BioAcademy live op Bio-beurs!
 • 1 september 2017 - Arend Zeelenberg bestuursvoorzitter
 • 26 juni 2017 - Oprichting Stichting BioAcademy
 • 15 april 2017 - Tijdelijke website live
 • 20 & 21 januari 2017 – Kick-off Bio-Academy op Bio-Beurs
 • 21 december 2016 - Bijeenkomst oprichtingsbestuur
 • 28 november 2016 - Bijeenkomst initiatiefgroep
 • 22 juni 2016 - Presentatie op Biologische Velddag
 • 15 maart 2016 Bijeenkomst initiatiefgroep

De aanleiding om gezamenlijk vanuit de sector te investeren in de BioAcademy werd met de groei van de sector steeds duidelijker. Bestaande leertrajecten zijn moeilijk vindbaar voor ondernemers die zich willen ontwikkelen en kennis willen opdoen of verbreden. Ondernemers ervaren een groeiend tekort aan technische leertrajecten gericht op de biologische sector en -werknemer. Om in elke bedrijfsfase te groeien is behoefte aan voldoende bemensing én de juiste deskundigheid op de juiste plek. Dit vraagt een passende afstemming tussen leerbehoefte en aanbod aan onderwijs en leeraanbod. Dat komt niet vanzelf. Interne training kan een oplossing zijn maar samenwerken en een bedrijfsoverstijgende ontwikkeling levert meer op. Vanuit deze gedachte is de BioAcademy ontstaan.


Mijlpalen

Actueel