Borgen van kwaliteit

Borgen van kwaliteit

Om de didactische kwaliteit binnen de Bio Academy te waarborgen en te bewaken is een kwaliteitssysteem opzet. De kwaliteitsgroep vervult hierin een sturende rol. Een klankbord van enkele leden geeft jaarlijks reflectie. De kwaliteitsgroep komt vier keer per jaar bijeen en een lid is maximaal vier jaar lid om roulatie te bevorderen. De kwaliteitsgroep werkt mee in de opzet van instrumenten van het kwaliteitssysteem. Zoals goede formats voor het digitale platform zodat op basis hiervan een goede zelfreflectie op kwaliteitsaspecten plaats vindt. In de loop van de tijd wordt het aanbod verder uitgebouwd en vormt ze ook visie op een logisch samenhangend aanbod van de Bio Academy en reflecteert op behoeften en leemtes binnen de sector.


Leden Kwaliteitsgroep

  • Erik van Well
  • Leen Janmaat
  • Geertje Schlaman
  • Lian Kasper
  • Wiebe Broekema

Heeft u vragen of suggesties, twijfel niet en neem gerust contact op met het bestuur van de Bio Academy: bestuur@bioacademy.nl