Bestuur en organisatie

De Bio Academy is een stichting. Het bestuur bestaat uit een afvaardiging vanuit de hele sector. Heb je opmerkingen of suggesties over de Bio Academy mail het bestuur. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Het bestuur is bereikbaar per mail: bestuur@bioacademy.nl

Bestuur

Edith Lammerts van Bueren, voorzitter
Onafhankelijk

Jaco Burgers, penningmeester
Biohuis

Lian Kasper, secretaris
Algemeen lid

Jan Groen, algemeen lid
VBP / Bio Nederland

Arjan Nijdam, algemeen lid
Bio winkelvereniging


Ondersteuning & organisatie

Wiebe Broekema, projectleider: wiebe@bioacademy.nl

Ingrid Veeman, bestuursondersteuning en secretariaat: info@bioacademy.nl

Geertje Schlaman, coördinator kwaliteitsgroep

Alice Leijten, communicatie en website: mail@alicecommuniceert.nl


Bestuur en organisatie